Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer u via de website een afspraak maakt laat u persoonsgegevens achter. Dit loopt via een goed beveiligd digitaal systeem. U wordt gevraagd gegevens in te vullen zoals naam, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens vragen wij zodat we contact met u op kunnen nemen indien een afspraak niet door kan gaan.

Wanneer u naar de praktijk komt vindt een intake plaats. Tijdens deze intake stel ik u vragen over uw gezondheid. Als uw behandelend therapeut heb ik geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen. 

Voor een goede behandelingen is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De gegevens in het dossier blijven zoals wettelijk is vereist vijftien jaar bewaard. Hierna wordt uw dossier verwijderd.  

Mocht ik  u doorverwijzen naar een collega, dan is het mogelijk om uw dossier te delen. Dit zal ik alleen doen na expliciete toestemming van u als cliënt.

Om mij al therapeut te blijven ontwikkelen heb ik intervisie met collega’s. Hierbij delen wij expertise en bespreken we soms cliënten, dit gebeurt geanonimiseerd.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier (naam, adres, geboortedatum) gebruik ik voor het opstellen van een factuur. Deze factuur deel ik indien gevraagd met de belastingdienst.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar flexiblebeing@gmail.com